Aksjonærregisteroppgaven

Siste frist 31. januar 2015

2014-utgaven av aksjonærregisteroppgaven har siste innleveringsfrist ved utgangen av januar 2015.

Til formålet har vi laget et skinnende nytt bestillingsskjema med fire enkle trinn. Dette gjør oss i stand til å levere oppgaven elektronisk for deg, med alle vedlegg kvalitetssjekket av våre erfarne kundekonsulenter.

OPPDATERING: Det er fremdeles mulig å få levert oppgaven selv om fristen har gått ut. Les mer her.

 

NB! Også selskaper som ble slettet i løpet av 2014 må levere. Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut «Aksjer- og egenkapitalbevis» (RF-1088) til aksjonærene. Oppgaven gir også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i selvangivelsen.

Aksjonærregisteroppgaven består av ett hovedskjema med selskapsopplysninger, og ett vedleggsskjema per aksjonær.

Vi tar oppdragene fortløpende etter førstemann til mølla-prinsippet. På et visst tidspunkt må vi si stopp, så ikke vent med å bestille.

Gå til bestillingsskjemaet.

Skrevet av Atle Hansson | 18/12/2014