Aksjonærregisteroppgaven

Siste frist for 2017-oppgaven er 31. januar

Vær tidlig med bestilling av aksjonærregisteroppgaven, så kan du lene deg tilbake mens vi fikser det for deg!

Aksjonærregisteroppgaven består av et hovedskjema med selskapsopplysninger, og et vedleggsskjema per aksjonær. Siste frist for å levere 2017-oppgaven er 31. januar 2018.

Skatteetaten bruker aksjonærregisteroppgaven til å å produsere og sende ut «Aksjer- og egenkapitalbevis» (RF-1088) til aksjonærene. Den danner også grunnlag for opplysninger i selvangivelsen til aksjonærene.

Merk at også firma som ble slettet i løpet av 2017 må sende inn oppgaven.

Hva skjer hvis du ikke leverer?

Konsekvenser for selskapet inkluderer tvangsmulkt for forsinket innlevering, og aksjonærene mister retten til å levere selvangivelse ved stilltiende samtykke.

Vi tar oppdragene fortløpende, så vær gjerne tidlig ute.

Gå til bestillingsskjemaet

Skrevet av Jostein Hakestad | 07/12/2017