Aksjonærregisteroppgaven

På tide å levere oppgaven for 2019

Ikke utsett aksjonærregisteroppgaven. La oss fikse den for deg!

Alle AS må levere aksjonærregisteroppgaven, også de som hadde ingen aktivitet eller ble slettet i løpet av 2019. Aksjonærregisteroppgaven består av et hovedskjema med opplysninger om AS-et, og et vedleggsskjema for hver enkelt aksjonær.

Bestiller du innsending av oppgaven fra aksjonærregisteroppgaven.no ordner vi alt for deg i Altinn, og du kan ha én ting mindre å tenke på i det som er en travel tid for mange.

Hvorfor må du levere?

Oppgaven gir Skatteetaten informasjon om kapital og eierskap i alle AS.

Skatteetaten bruker opplysningene fra oppgaven som informasjonsgrunnlag for å sende ut «Aksjeoppgaven» (RF-1088) til alle som eier aksjer i firmaet, og til automatisk utfylling av selvangivelsen.

Hva skjer hvis du ikke leverer?

Konsekvenser for selskapet:

  • Tvangsmulkt på 1.172 kr per dag hvis oppgaven ikke leveres innen fristen
  • Selskapet får ikke godkjent neste års oppgave

Konsekvenser for aksjonærene:

  • Obligatoriske opplysninger om aksjeeierskap blir ikke registrert
  • Aksjonærene får ikke tilsendt aksjeoppgaven
  • Vanligvis kan privatpersoner levere selvangivelse med stilltiende samtykke, men denne retten faller bort hvis ikke aksjonærregisteroppgaven ble sendt inn i tide
  • Hvis eierne gir stilltiende samtykke til selvangivelsen og aksjonæroppgaven aldri ble levert, kan de få straffeskatt som følge av å ikke ha oppgitt formue, salgsgevinst og eventuelt utbytte

Ikke utsett bestillingen lengre enn nødvendig. Vi behandler bestillingene fortløpende. Siste frist for å levere 2019-oppgaven er 31. januar 2020. Vi garanterer at alle aksjonærregisteroppgaver blir levert inn senest 24 timer etter at vi har mottatt nødvendig tilgang og informasjon.

Gå til bestillingsskjemaet

Skrevet av Runar Holen | 03/01/2020