Aksjonærregisteroppgaven

På tide å levere oppgaven for 2018

Ikke utsett aksjonærregisteroppgaven. La oss fikse den for deg!

Alle AS må levere aksjonærregisteroppgaven, også de som hadde ingen aktivitet eller ble slettet i løpet av 2018. Aksjonærregisteroppgaven består av et hovedskjema med opplysninger om AS-et, og et vedleggsskjema for hver enkelt aksjonær.

Bestiller du innsending av oppgaven fra aksjonærregisteroppgaven.no ordner vi alt for deg i Altinn, og du kan ha én ting mindre å tenke på i det som er en travel tid for mange.

I år kan du også velge å betale for tjenesten med faktura, hvis du foretrekker det fremfor kort.

Hvorfor må du levere?

Oppgaven gir Skatteetaten informasjon om kapital og eierskap i alle AS.

Skatteetaten bruker opplysningene fra oppgaven som informasjonsgrunnlag for å sende ut «Aksjer- og egenkapitalbevis» (RF-1088) til alle som eier aksjer i firmaet, og til automatisk utfylling av selvangivelsen.

Hva skjer hvis du ikke leverer?

Konsekvenser for selskapet:

  • Bøter hvis oppgaven ikke leveres innen fristen
  • Selskapet får ikke godkjent neste års oppgave

Konsekvenser for aksjonærene:

  • Obligatoriske opplysninger om aksjeierskap blir ikke registrert
  • Aksjonærene får ikke tilsendt aksje- og egenkapitalbevis
  • Vanligvis kan privatpersoner levere selvangivelse med stilltiende samtykke, men denne retten faller bort hvis ikke aksjonærregisteroppgaven ble sendt inn i tide
  • Hvis eierne gir stilltiende samtykke til selvangivelsen og aksjonæroppgaven aldri ble levert, kan de få straffeskatt som følge av å ikke ha oppgitt formue, salgsgevinst og eventuelt utbytte

Ikke utsett bestillingen mer enn nødvendig. Vi behandler bestillingene fortløpende. Siste frist for å levere 2018-oppgaven er 31. januar 2019, og du må bestille fra oss i god tid før det for å være sikret innsending innen fristen.

Gå til bestillingsskjemaet

Skrevet av Jostein Hakestad | 03/12/2018