Aksjonærregisteroppgaven

På tide å levere aksjonærregisteroppgaven for 2021

Aksjonærregisteroppgaven består av et hovedskjema med selskapsopplysninger, og et vedleggsskjema per aksjonær. Siste frist for å levere 2021-oppgaven er 31. januar 2022.

Skatteetaten bruker aksjonærregisteroppgaven til å å produsere og sende ut «Aksjeoppgaven» (RF-1088) til aksjonærene. Den danner også grunnlag for opplysninger i selvangivelsen til aksjonærene.

Merk at også firma som ble slettet i løpet av 2021 må sende inn aksjonærregisteroppgaven.

Hva skjer hvis du ikke leverer?

Konsekvenser for selskapet inkluderer tvangsmulkt for forsinket innlevering, og aksjonærene mister retten til å levere selvangivelse ved stilltiende samtykke.

Vi tar oppdragene fortløpende, så vær gjerne tidlig ute.

Bestill her

Skrevet av Runar Holen | 05/01/2022