Aksjonærregisteroppgaven

Oppgaven for 2016 må leveres innen 31.januar.

Aksjonærregisteroppgaven må være være sendt innen 31. januar 2017. Heldigvis gjør vi det enkelt!

Også firma som ble slettet i løpet av 2016 må sende inn oppgaven.  Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten opplysningene de trenger for å produsere og sende ut «Aksjer- og egenkapitalbevis» (RF-1088) til aksjonærene.

Den danner også grunnlag for opplysninger i selvangivelsen til aksjonærene.

Nylig ble reglene endret slik at du kunne sende inn oppgaven fortløpende hvis det forekom endringer i eierskapet i løpet av året, men siste frist er likevel 31.januar 2016 hvis firmaet ikke har levert før.

Aksjonærregisteroppgaven består av ett hovedskjema med selskapsopplysninger, og ett vedleggsskjema per aksjonær.

Vi tar oppdragene fortløpende etter førstemann til mølla-prinsippet, så vær gjerne tidlig ute.

Gå til bestillingsskjemaet.

Skrevet av Jostein Hakestad | 04/11/2016