Aksjonærregisteroppgaven

Husk å levere innen 31.januar 2016

Aksjonærregisteroppgaven må være sendt inn til myndighetene innen 31. januar 2016. Vi gjør det enkelt for deg. 

Også firma som ble slettet i løpet av 2015 må sende inn oppgaven.  Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut «Aksjer- og egenkapitalbevis» (RF-1088) til aksjonærene. Den fungerer også som grunnlag i selvangivelsen for 2015.

Nytt for 2015 var at du kunne sende inn oppgaven fortløpende hvis det forekom endringer i aksjeeierskapet i løpet av året, men alle må allikevel ha levert inn oppgaven for 2015 innen 31. januar 2016.

Aksjonærregisteroppgaven består av ett hovedskjema med selskapsopplysninger, og ett vedleggsskjema per aksjonær.

Vi tar oppdragene fortløpende etter førstemann til mølla-prinsippet.

Gå til bestillingsskjemaet.

Skrevet av Jostein Hakestad | 10/12/2015