Aksjonærregisteroppgaven

Bestill aksjonærregister­oppgaven for AS

Fyll ut skjemaet under. La oss gjøre resten. Pris: 790,- eks. mva.

Trinn 1: Selskapsdetaljer

Skriv inn firmanavnet til AS-et oppgaven gjelder:

Trinn 2: Aksjekapital

Har det vært endringer i aksjekapitalen i løpet av 2017?

Er det/blir det tatt utbytte i 2017?

Trinn 3: Aksjonærer

Har det vært kjøp og/eller salg av aksjer i 2017? (Også mellom eksisterende aksjonærer.)

Har selskapet utstedt aksjer gjennom nyemisjon, fusjon, fisjon, splitt, fondsemisjon, deling eller sammenslåing av aksjeklasser, e.l.?

Trinn 4: Kontaktperson

790,- eks. mva.

Betalingsløsningen er kryptert. Kortinformasjon blir ikke lagret.

Til betaling