Aksjonærregisteroppgaven

Få proffhjelp til aksjonærregisteroppgaven

Ved utgangen av januar hvert år må aksjonærregisteroppgaven for fjoråret være levert inn. Leveres den ikke, får selskapet tvangsmulkt, og forenklet selvangivelse for eierne blir ugyldig.

I desember hvert år får alle norske AS brev fra Skatteetaten om at aksjonærregisteroppgaven må leveres. Likevel er det tusenvis som ikke leverer den. Eller leverer for seint. Derfor har vi laget denne tjenesten, slik at du kan få plikten unnagjort på en rask og enkel måte.

Aksjonærregisteroppgaven

Tidligere måtte man vente til desember med å levere oppgaven. Fra 2015 kan aksjonærregisteroppgaven for inneværende år sendes inn når som helst i løpet av året, hvis det skjer endringer i aksjeeierskapet. Hvis oppgaven for fjoråret allerede er blitt levert, og det ikke har skjedd ytterligere endringer, er det ikke nødvendig å sende ny innen 31. januar året etter.

Aksjonærregisteroppgaven skal avleveres til Skatteetatens aksjonærregister. Dataene brukes til å produsere aksjeoppgaver, forhåndsutfylte selvangivelser og gi skattemyndighetene oversikt over skatteplikt hos norske aksjonærer.

Skjemaskrekk? Vi hjelper

Vi som står bak Aksjonærregisteroppgaven har kontakt med tusenvis av firmaer årlig. Vi vet av erfaring av mange der ute har skjemaskrekk.

Våre erfarne kundekonsulenter fyller ut og leverer inn aksjonærregisteroppgaven for deg for kun kr 990,- eks. mva. På kjøpet får du tilsendt en ajourført utgave av aksjeeierboka.

Ikke vent for lenge. Mange venter til siste liten, noe som fører til stor pågang når fristen nærmer seg. Derfor må vi jobbe etter førstemann til mølla-prinsippet.

Hvis du leverer for seint

Her er konsekvensene av at aksjonærregisteroppgaven ikke leveres, leveres for seint, eller blir avvist:

  • Du får tvangsmulkt på et gitt beløp per dag over fristen. For 2020 er tvangsmulkten 1.172 kr per dag.
  • Private aksjonærer i firmaet får ikke utfylte opplysninger om aksjene sine i selvangivelsen
  • Private aksjonærer får ikke aksjeoppgaven
  • Private aksjonærer blir nødt til å manuelt levere aksjeoppgaven i Altinn, med dette vedlegget
  • Mulighet for stilltiende samtykke til den ferdigutfylte selvangivelsen faller bort
  • Har selskapet glemt å levere oppgaven et tidligere år, får det ikke godkjent ny oppgave året etter


Merk at selskaper som ble lagt ned eller slettet i løpet av det foregående året også må levere.

Fyll ut bestillingsskjemaet, det tar bare noen få minutter. Vi fikser resten.

Bestill Aksjonærregisteroppgaven her